Археолошки истражувања 2012

Во тек е археолошкото истражување на неолитската населба во Тумба,Маџари кое е продолжение на систематските истражувања од изминатиот период.
Оваа активност е дел од годишната програма на НУ Музеј на Македонија, а финансиските средства се обезбедени од Министерството за култура на Р. Македонија, регулирани преку програмата од национален интерес во културата од областа на музејската дејност за 2012 год.

   

Comments are closed