Истражувања

2013.
Раководител: М-р Елена Стојанова Канзурова
Екипа: Дончо Наумовски, Весна Јанковска, студенти од Институтот за Археологија, Филозофски факултет, Скопје, Универзитет во Љубљана

2012
Раководител: М-р Елена Стојанова Канзурова
Екипа: Цветанка Вучковска, Дончо Наумовски, Весна Јанковска, студенти од Институтот за Археологија, Филозофски факултет, Скопје.

2010 год.
Раководител: Д-р Драгиша Здравковски, Елена Стојанова Канзурова
Екипа:Ирина Јакимовска, Весна Јанковска, Дончо Наумовски, М-р Анета Ивковска,
Борче Ивановски

2009 год.
Раководител: Д-р Драгиша Здравковски, Елена Стојанова Канзурова
Екипа:Ирина Јакимовска, Весна Јанковска, Дончо Наумовски, М-р Анета Ивковска

2008 год.
Раководител: Д-р Драгиша Здравковски, Елена Стојанова Канзурова
Екипа: Весна Јанаковска, Гоце Коцевски, Злата Блажеска, Валентина Тодоровска

2007 год.
Раководител: Елена Стојанова Канзурова

2007 год.
Раководител: Д-р Драгиша Здравковски
Екипа: Елена Стојанова Канзурова, Марија Атанасова, Игор Толевски

2003 год.
Билатерален проект меѓу Музеј на Македонија и CNRS,National Center for Scientific Research, Paris
Раководител: Мр. Драгиша Здравковски и Dr. Catherine Commenge
Научен консултант Д-р Драги Митревски, професор по предисториска и протоисториска археологија.

2004 год.
Билатерален проект меѓу Музеј на Македонија и CNRS,National Center for Scientific Research, Paris
Раководител: Мр. Драгиша Здравковски и Dr. Catherine Commenge
Научен консултант: Д-р Драги Митревски, професор по предисториска и праисториска археологија.
Екипа: Елена Стојанова Канзурова, Михаил Стојановски

2002 год.
Билатерален проект меѓу Музеј на Македонија и CNRS,National Center for Scientific Research, Paris
Раководител: Драгиша Здравковски и Dr. Catherine Commenge

2000 год.
Раководител: Воислав Санев
Екипа: Марија Атанасова

1998 год.
Раководител: Воислав Санев
Екипа: Славица С., Вера Т.

1993 год.
Раководител: Воислав Санев
Екипа: Ирена Настева, Марија, Љиљана Шаламанов, Златко Видески

1990 год.
Раководител: Воислав Санев
Екипа: Саржо Саржоски, Ирена Настева, Марија Иљовска, Даница Ангова, Љиљана Шаламанов

 

1989 год.
Раководител: Воислав Санев
Екипа: Трајанка Јовчевска

1988 год.
Раководител: Воислав Санев
Екипа: Драгиша Здравковски, Ирена Настева, Трајанка Јовчевска

1987 год.
Раководител: Воислав Санев
Екипа: Ирена Настева, Маргарита, Трајанка Јовчевска, Станка Петковска
Остеолог д-р. Алицја Ласота Москалевска, Варшава, Полска

1987 год.
Проект “Најстарите земјоделски агломерации од младо камено доба во Македонија, од аспект на територијално, културно и хронолошко определување”.

1986 год.
Раководител: Воислав Санев
Екипа: Драгиша Здравковски, Драгица С., Маргарита Х.

 

1985 год.
Раководител Воислав Санев
Екипа: Ирена Настева, Драгиша Здравковски

 

1984 год.
Раководител Воислав Санев
Екипа: Драгиша Здравковски

 

1983 год.
Раководител Воислав Санев
Екипа: Драгиша Здравковски, Ирена Настева

1982 год.
Раководител Воислав Санев
Екипа: Драгиша Здравковски, Ирена Настева

 

1981 год.
Раководител Воислав Санев
Екипа: Драгиша Здравковски
Конзервација: м-р Јован Петров, РЗСК.

Comments are closed