Наградата “18 Мај-Меѓународен ден на музеите” за музејски проект на 2010 година

Македонскиот национален комитет на Меѓународниот совет на музеите (МНК ICOM) на ден 27.05.2011 год. на археолошкиот проект НЕОЛИТСКОТО СЕЛО ТУМБА МАЏАРИ му ја додели наградата “18 Мај-Меѓународен ден на музеите” за музејски проект на 2010 год.

Повеќе за доделените награди можете да погледнете на веб страницата на МНК ICOM

Comments are closed