Покана за членство во EXARC

На иницијатива на г-дин Roeland Paardekooper секретар на организацијата EXARC (International organization of Archaelogical organization and other facilities involved in Experimental Archaeology) со седиште во Холандија, локалитетот Тумба Маџари и Неолитското село станаа дел од европското семејство на археолошките музеи под отворено небо. Во тек е официјализирање на членството во ова организација.

http://www.publicarchaeology.eu/locations/Tumba-Madzari-MK
http://www.exarc.eu

Comments are closed