Санација и конзервација на копиите на керамичките предмети во Неолитското село

Во првата половина на јули, 2013 год. во Музејот под отворено небо, Неолитското село како дел од археолошкиот локалитет Тумба Маџари се санираа и конзервираа копиите на керамичките предмети изложени во неолитските куќи. Предметите најпрво беа исчистени и премачкани со силиконски слој за заштита од влага. Повеќе оштетените копии се премачкаа со средство за фиксирање и консолидација на нивната површина. Паралелно со оваа активност се интервенираше и на заштита и делумно обновување на изложените модели на животни изработени од гипс.

Конзервацијата и санацијата на инвентарот како дел од редовните активности во Неолитското село ја изведе тим од Музејот на Македонија (времено ангажирани) под раководство на Елизабета Столиќ, дипломиран вајар и Дијана Јорданова, дипломиран вајар, Бојан Мисајловски и Наумовски Дончо, дипломиран археолог.

Comments are closed