Јавна благодарност до градоначалникот на град Скопје

На градоначалникот на град Скопје, г-динот Коце Трајановски, му изразуваме голема благодарност за личниот ангажман во довршувањето на градежните активности во Музејот под отворено небо – Неолитското село, на археолошкиот локалитет Тумба Маџари, Скопје започнати во 2008 год.

Comments are closed