Истражувачка екипа на Тумба Маџари

Истражувачка екипа на Тумба Маџари (2008 – 2013)

м-р Елена Стојанова Канзурова, археолог, виш кустос за младо камено време во НУ Археолошки Музеј на Македонија, раководител, e-mail: elena_mk2004@hotmail.com

д-р Драгиша Здравковски (+), археолог, кустос советник за младо камено време во НУ Археолошки Музеј на Македонија, координатор

Дончо Наумовски, магистрант археолог, стручен соработник
e-mail: donco@xmkd.com

Перо Синадиновски, магистрант, археолог, стручен соработник

М-р Анета Ивковска, aрхеозоолог, НУ Археолошки Музеј на Македонија

Comments are closed