6-та Интернационална конференција во Калафел, Шпанија

По покана на EXARH во Калефел, Шпанија на 6-тата интенационална конференција на темата “in situ” рецонструкции, свое учество земаа и археолозите од локалитот Тумба Маџари. Покрај Тумба Маџари, која ја презентрираше археологот Дончо Наумовски, беа преставени и локалитети од Шпанија, Италија, Шведска, Германија, Англија, Шкотска, Полска, Франција и САД.

Comments are closed