Археолошки истражувања 2013

археолошки-истражувања-2013

Деновиве заврши археолошкиот проект -Истражувања на неолитската населба во Тумба, Маџари – како дел од годишната програма на НУ Музеј на Македонија и финансиски подржан од Министерството за култура на Р . Македонија. Следува анализа на движниот археолошки материјал и финализирање на соодветната документација.

Прочитај повеќе

Археолошки истражувања 2012

Во тек е археолошкото истражување на неолитската населба во Тумба,Маџари кое е продолжение на систематските истражувања од изминатиот период. Оваа активност е дел од годишната програма на НУ Музеј на Македонија, а финансиските средства се обезбедени од Министерството за култура на Р. Македонија, регулирани преку програмата од национален интерес во…

Прочитај повеќе

Археолошки истражувања 2010

Археолошки ископувања на локалитетот Тумба Маџари започна на 06.04.2010, како дел од распоредот на Музејот на Македонија кои што се предвидени за 2010 година. Главната цел на ова ископување е дефинирање на археолошки ситуации во старите сонди во вториот културен хоризонт. Археолошки ископувања се финансиски поддржани од Министерството за култура…

Прочитај повеќе

Истражувања 2009

Во мај започнаа археолошките истражувања на лок. Тумба Маџари. Истите се дел од програмата за музеологија на НУ Музеј на Македонија предвидени за 2009 год и финансиски подржани од Министерството за култура на Р. Македонија. Систематските истражувања се продолжение на истражувањата од 2007 и 2008 год. Целта на новите истражувања…

Прочитај повеќе

Време е за неолитско село на Тумба Маџари

Археологот Драгиша Здравковски го презентира откриеното женско торзо извајано околу коска на птица Катерина Богоева Минатата недела на локалитетот Тумба Маџари крај Скопје е откриена нова женска статуетка, за чија што специфика говори раководителот на истражувањата, археологот Драгиша Здравковски од Музејот на Македонија. Статуетата е изработена е од коска и…

Прочитај повеќе

Oткриена е женска статуетка; конзервација на системот од кадички/печки

Во последните денови од археолошката кампања на локалитетот Тумба Маџари, откриена е женска статуетка која по повеќе нешта се разликува од досега откриените. Спецификата на оваа статуетка во седечка положба е што е изработена од два материјала, коска и глина. Неолитскиот мајстор го извајал во глина ова уметничко дело околу…

Прочитај повеќе

Oткриен атрактивен ѓердан составен од 19 монистри

Археолошките откритија на накит сеуште се ретки на нашите наоѓалишта од младото камено време. Деновиве на локалитетот Тумба Маџари е откриен атрактивен ѓердан составен од 19 монистри. Монистрите се изработени од различни камени суровини, а две од нив се изработени и од животинска коска. Дополнителните стручни анализи на монистрите ќе…

Прочитај повеќе

Најнови пронајдоци од Ископувањата 2008

Меѓу археолошкиот движен материјал кој се состои од фрагменти керамика, предмети од коска и камен се издвојува и една пинтадера која веројатно е поврзана со дејноста која се одвивала во овој комплекс. Пинтадерата е декоративен печат т.е. алатка за правење декорација, изработена од глина. Пинтадерата со конусна држалка и издолжено…

Прочитај повеќе

Редок амулет откриен на Тумба Маџари

Наодот се смета за врвна неолитска уметничка творба На археолошкиот локалитет Тумба Маџари крај Скопје е откриен редок наод, амулет, со должина од 7,5 см, изработен најверојатно од коска, рог на млад елен, иако дополнителните лабораториски испитувања треба да докажат за кој вид на животно точно се работи. Дупчето на…

Прочитај повеќе

Пронајден редок амулет

Во текот на овогодишните археолошки истражувања на локалитетот Тумба Маџари, во новоотворениот КВ. Ф2 е откриен редок амулет. Амулетот е со должина од 7,5 см. Изработен е од коска со дупче на главата за закачување. Веројатно е изработен од рог на млад елен. Дополнителните лабораториски испитувања ќе докажат од кој…

Прочитај повеќе