Археолошки истражувања 2012

Во тек е археолошкото истражување на неолитската населба во Тумба,Маџари кое е продолжение на систематските истражувања од изминатиот период. Оваа активност е дел од годишната програма на НУ Музеј на Македонија, а финансиските средства се обезбедени од Министерството за култура на Р. Македонија, регулирани преку програмата од национален интерес во…

Прочитај повеќе

Kултурна манифестација Големата Мајка

На 06.05.2012 год. во Неолитското село во Тумба Маџари по вторпат се одржа културната манифестација Големата Мајка. Оваа манифестација е организирана од градот Скопје и општина Гази Баба во соработка на НУ Музеј на Македонија. Годинава учесниците се претставија со свои текстови и размислувања посветени на економијата и културата на…

Прочитај повеќе

Тумба Маџари чека пролет и поддршка

Интенција во развојот на неолитското село е да биде дел од едукативните часови во училиштата Катерина Богоева Неолитското село Тумба Маџари континуирано го привлекува вниманието на граѓаните кои го посетуваат и во зима, а во пресрет на пролетва меѓу новините што доаѓаат од овој музеј на отворено, е и интенцијата…

Прочитај повеќе

За проектот НОЌ НА ИСТРАЖУВАЧИТЕ 2011-09-27

Проектот Ноќ на истражувачите 2011 е заеднички проект на следните четири партнери: Универзитетот Св.Климент Охридски од Битола, претставуван од проф.д-р Златко Жоглев, Музејот на Македоннија од Скопје претставуван од Перо Јосифовски директор , Македонскиот одбор за меѓународна размена на студенти од техничките факултети ИАЕСТЕ-Локален комитет од Битола,претставуван од Дамир Емин,студент…

Прочитај повеќе

Наградата “18 Мај-Меѓународен ден на музеите” за музејски проект на 2010 година

Македонскиот национален комитет на Меѓународниот совет на музеите (МНК ICOM) на ден 27.05.2011 год. на археолошкиот проект НЕОЛИТСКОТО СЕЛО ТУМБА МАЏАРИ му ја додели наградата “18 Мај-Меѓународен ден на музеите” за музејски проект на 2010 год. Повеќе за доделените награди можете да погледнете на веб страницата на МНК ICOM

Прочитај повеќе

Промоција на збирката Големата Мајка

На 08.05.2011 год. во Неолитското село Тумба Маџари, се одржа промоција на збирката песни “Големата Мајка” од повеќе познати македонски поети. Промоцијата ја организира Општина Гази Баба во реалација со Град Скопје. Ваквиот настан е дополнителен дел од културните активности на Музејот под отворено небо- Неолитското село Тумба Маџари.

Прочитај повеќе

Електрификација на Неолитското село

Деновиве Општина Гази Баба го поврза Музејот под отворено небо-Неолитското село Тумба Маџари со електрична енергија. Покрај западната ограда на музејот поставени се рефлектори со што се создадоа услови за одржување на разни ноќни културни манифестации во согласност со Правилникот на НУ Музеј на Македонија. Авторите на Музејот под отворено…

Прочитај повеќе

Тумба Маџари очекува повеќе посетители

Археологот Дончо Наумовски во Шпанија го презентирал начинот на кој се реконструирани куќите од првото неолитско село Катерина Богоева Реконструкцијата на куќите во неолитско село Тумба Маџари во Скопје, кое минатата година под уставно име беше примено во меѓународната организација на археолошки музеи под отворено небо и експериментална археологија ЕХАРК…

Прочитај повеќе